POTREBUJETE PRE VAŠU FIRMU PROFESIONÁLNE ÚČTOVNÍCKE SLUŽBY?

Účtovníctvo Žilina Vám ponúka viac ako 29 ročné skúsenosti v oblasti podnikovej ekonomiky

Účtovníctvo Žilina – kompletná správa účtovníctva pre Vašu firmu.

Účtovníctvo Žilina – spracovanie účtovníctva, miezd, daňových priznaní, účtovným a daňovým poradenstvom a audítorskou činnosťou.
Spoločnosť bola založená v roku 1994, v roku 2000 sme získali certifikáty pre účtovníctvo.

Sme tu pre Vás už  viac ako 29 rokov

Poskytované služby

Jednoduché účtovníctvo

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie peňažného denníka
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • vedenie evidencie majetku

Podvojné účtovníctvo

 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie účtovného denníka
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov

Mzdy a personálna agenda

 • spracovanie miezd
 • výplatné listiny
 • evidencia dovolenky
 • mzdové a evidenčné listy

Účtovné a ekonomické poradenstvo

 • oboznamovanie klientov so zmenami v platnej legislatíve
 • vypracovanie finančnej analýzy
 • pomoc pri zavádzaní účtovníctva
 • pomoc pri spracovaní účtovnej závierky

Daňové poradenstvo

 • spracovanie podkladov k evidencii DPH, k dani z príjmov, k cestnej dani a k dani z nehnuteľností
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov PO a FO, DPH, cestnej dani, dani z nehnuteľností
 • optimalizácia daňového zaťaženia pre klienta

Poradenstvo a ostatná agenda

 • účtovné poradenstvo, konzultácie
 • zastupovanie pri jednaní so správcom dane v prípade kontroly

Účtovníctvo Žilina – jednoduché a podvojné účtovníctvo, poradenské služby v Žiline.